Over Zandhoven Helpt Jongeren

blauw landschap.jpg

Zandhoven Helpt Jongeren is een groep van individuen die vanuit ieder zijn eigen ervaringen uit het verleden iets wil doen voor de jongeren in onze maatschappij die de stap naar professionele hulpverlening niet kunnen of durven zetten. De groep is ontstaan door de ervaring die Tim en Niki hebben meegemaakt met hun dochter Chiara, zij is door een lang aanslepende depressie uit het leven gestapt op 16 jarige leeftijd.

Vanuit deze ervaring wilden we iets terug doen voor jongeren die we de dag van vandaag nog wel kunnen helpen met hun problemen.

We hebben samen een jongerenhuis opgericht in Zandhoven. We streven ernaar dat alle jongeren tussen 12 en 25 jaar toegang krijgen tot therapeutische hulp, gratis, anoniem, op een bereikbare plaats, in een warme omgeving, onmiddellijk, wanneer zij er nood aan hebben.

Schilderij van Chiara op 12 jarige leeftijd.

Acties

U zal op deze pagina allerlei info vinden ivm acties die worden georganiseerd ten voordele van JOTH Zandhoven.